Премехване миомата без операция!


Миомата е често срещано гинекологично заболяване. Ако са ви поставили тази диагноза, то вече знаете, че ми­о­ма­та е доб­ро­ка­чес­т­вен ту­мор, кой­то се раз­ви­ва от мус­кул­на­та об­вив­ка на мат­ка­та. Тя чес­то се по­я­вя­ва при же­ни от 30 до 55 го­ди­ни.

Не­за­ви­си­мо че е доб­ро­ка­чес­т­ве­но но­во­об­ра­зу­ва­ние и не пре­диз­вик­ва ни­как­ви на­ру­ше­ния в ор­га­низ­ма, ми­о­ма­та мо­же да ста­не при­чи­на за без­п­ло­дие. А и чес­то же­ни, ко­и­то заб­ре­ме­ня­ват, не мо­гат да из­но­сят бе­бе­то, за­що­то ту­мо­рът на­ру­ша­ва нор­мал­но­то кръ­вос­наб­дя­ва­не на пло­да и по­тис­ка нор­мал­ния рас­теж на мат­ка­та.

Повечето жени преди да пристъпят към оперативно отстраняване на миомата търсят други средства и начини, които да решат проблема им. С огромно желание да ви помогнем ви представяме 3 изпитани рецепти, но преди да приложите някоя от тях добре обмислете дали не сте алергични към някой от продуктите, как са ви са се отразявали предишни сходни лечения и най-важното ако чувствате дискомфорт от тяхното прилагане ги преустановете веднага.

Първата рецепта е мно­го ефи­кас­на, освен това е пре­по­ръч­ва­на от баба Ван­га. В про­дъл­же­ние на 15 дни три пъ­ти на ден се пие по ед­на ка­фе­на чаш­ка от­ва­ра от ко­но­пе­но се­ме.

Втората рецепта - всекид­нев­но в про­дъл­же­ние на по­ло­вин го­ди­на сут­рин на глад­но се при­е­ма по по­ло­вин ча­ша сок от кар­то­фи /картофите повишават температурата на тялото, имайте го в предвид/.

Трета рецепта с отлични отзиви
- вечер преди лягане смесете равни количества мед и зехтин, напоете тампон направен от вас /оставете част от него да виси и да е удобно за вадене/ и го поставете във влагалището. Не бива да усещате никакъв дискомфорт като парене или щипене. На сутринта го махнете. Предупреждаваме ви, че е възможно да изпадат съсиреци и бистра течност. Процедурата се прави 5 дни. Важно е преди да започнете да сте убедени, че не сте алергични към мед.

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Премехване миомата без операция!"

Публикуване на коментар


ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни

Най-доброто от МОЕТО ЗДРАВЕ