Димитрина Игнатова Цонева представя изследване на отминалите български традиции при сватосването и годежа


Димитрина Игнатова Цонева е направила обширно проучване и обобщените резултати показват, че в миналото младите са се запознавали по седенките, на празничните хора, по време на работа на полето, край чешмите, а признаването в любов е имало своеобразна форма – напиване на вода, вземане или даване на китка цвете, хващане на хорото до избраника или избраницата и др. “Виждахме се вечер на чешмата, ле. Мойте дружки земат стомните и утиват на чешмътъ за водъ.
Долната чешмичка. Сякой дето си е близко при чешмата, там ходи за водъ със стомните. И което момче иска да залюби някое момиче, постоянно ходи, посреща я, изпраща я, пие от стомничката водъ... И по беленки сме ходели, и по седенки сме ходели. Тука имаши едно момче, имаши еднъ музичка, с уста – такава армоничка. Праихме хоро тука, играеме до късно и секи си утива. Който си обича момичето, повежда си момичето и си го завежда, и си утива, и тъй...”
 
димитрина игнатова цонева български традиции за сватба и годеж
 
 
Сватосване
 
Сватосването се извършва от близките на момчето. Те с предварителна уговорка отиват в дома на девойката и провеждат един привидно “срамежлив” разговор: домашните изразяват неразбиране за целта на гостуването и за да не кажат хората, че бързо и лесно са си дали дъщерята, те правят уговорки за допълнителни срещи, за изчакване “момата да порасне”, “да си завърши “чеиза” и т.н.
 
Посещенията на сватовниците стават в ден, който се смята за хубав, напр.: в петък – “да стане печена работата”. Разравянето на огнището се смята като знак, че гостите са сватовници, което символично значи: “Да се хванем за огъня, че да ни се хване и приказката”.
 
Родителите на девойката искат съгласието й, макар че решаващата дума е тяхна. Естествено, тя знае за целта на посещенията, поднася ракия, целува ръцете на присъстващите и дарява пешкири на сватовниците. Това е първото разменяне на дарове между двете сродяващи се семейства. С пиенето на поднесената ракия се потвърждава съгласието за брак. Пратениците дават на момата китка с вързана на нея пара като знак за сгодяване. На идване сватовете минават по заобиколни улици, а на връщане – през центъра на селото, като се провикват шумно, за да ги чуят и видят повече хора и да научат добрата новина за предстоящата сватба.
 
Годеж
 
Докато първите посещения у момата се правят тайно, защото не е известно как ще приключат, то при годежа се дава гласност за предстоящия брак. В него участват близки и роднини.
 
Годежът се прави една-две седмици преди сватбата (в неделя или някой по-голям празник – Коледа, Стефановден, Йордановден, Великден и др.) в дома на момата, където се приготвя богата трапеза: 1 – 2 тави сарайлия (сладка баница с маджун), солени баници, кокоша супа. От страната на момчето също носят кокоша супа. Двете супи се каращисват (смесват) и се разсипват и поднасят на присъстващите.
 
Бъдещият свекър черпи с вино присъстващите и се обръща към бащата на момичето: “Да пием, свато, за здравето на младите, че те ша на отменят и  ша продължат родовете ни!”
 
Бащата преди да отпие казва: “Наздраве, свекре! Да са живи и здрави младите!”
 
На бъдещата невеста се подарява венче, а на годеника се подарява китка.
 
След размяната на подаръците се уговарят подробностите за сватбата (кой кого ще кани, дарява и т.н.). Избират се обредните лица – кръстник и кръстница, побащим и помайчима и др. Уточнява се денят на сватбата, определят се музикантите, конкретизират се подаръците за младите. Обикновено бъдещият свекър купува за снахата обувки, булчински кожух, плат за дрехи, чехли, котли, пръстени за двамата млади. Бащата на момичето купува скрин, медни съдове, а за  бъдещия си зет обувки и плат за костюм или  балтон. Кръстникът е задължен да купи булото и булчинския букет, както и необходимите за венчавката свещи и съдове.
 
След годежа момата и ергенът вече са годеници. Излизат заедно, могат да стоят до късно, но винаги са с придружител. Те задължително носят отличителните знаци на главата си – момичето до сватбата е с венчето на главата, а момчето носи китката на калпака си.

димитрина игнатова цонева за българските сватбени традиции
 
Обикновено  кръстичеството се предава по наследство и кръстникът е най-уважаваното и най-почитаното лице на сватбата. Кръстницата също получава такова признание.
 
В кръстниците отиват родителите на момчето като носят питка, варена кокошка и бутилка вино. Обикновено казват:
 
- Кръстник, кръстнице, кръщелникът ви вече порастна и дойде време да го задомим. Идваме да ви поканим да го венчавате. Приемате ли?
 
Ако приемат, те отговарят:
 
- Приемаме, как да не приемаме. Много се радваме! Радвахме се като го кръщавахме, а сега се радваме, че ще го венчаваме!
 
Втората по важност двойка в сватбения обреден комплекс са побащимът и помайчимата. Побащимът е близък роднина на младоженеца (негов зет или първи братовчед), малко по-възрастен от него и непременно трябва да е женен. Той е фактическият ръководител на сватбата. Отличителният му белег. Той носи петела, окичен с наниз от пуканки и увит в кърпа.
 
Помайчимата също има активна роля в сватбата. Тя не само вика и отваря пакетите по време на сватбата, но е и най-довереното лице – инструктира младоженката малко преди свождането, поема отговорност пред родителите на младоженеца и пред цялата селска общност да установи истината дали младоженката е девствена.

Димитрина И. Цонева

Страхотен тест по български език - проверка на правопис от Димитрина Игнатова Цонева

Теста е съставен и предоставен от професор Димитрина Игнатова Цонева - изявен филолог по български език, автор на редица учебници и учебни помагала за правопис и правоговор.


Проверете своята правописна и пунктуационна грамотност
 Тестови задачи с множествен отговор

1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?
А) бясен, бясна, бясно, бесни
Б) дясен, дясна, дясно, десни
В) железен, желязна, желязно, железни
Г) прясен, прясна, прясно, пресни
Д) тясен, тясна, тясно, тесни

 2. В кой ред думите НЕ са синоними?
А) автентичност,  достоверност
Б) пребивавам,  престоявам
В) романтичност ,  сантименталност
Г) старовременен,  някогашен
Д) фалшифицирам,  поправям

3. В кой ред думите НЕ са  антоними?
А) абстрактен,  конкретен
Б) анархия,  власт
В) българофил,  българофоб
Г) обилен, изобилен
Д) изключвам,  приемам

4. Коя е излишната дума?
А) възход
Б) напредък
В) упадък
Г) подем
Д) разцвет

5. В кой ред думите НЕ са пароними?
А) абсорбция,  адсорбция
Б) абсцесен,  абсцисен
В) алгебричен,  алгебрически
Г) връхен,  върхов
Д) дебит,  дебют

6. Какво означава фразеологизмът: Говорим си на чужди езици ?
А) Знаем различни езици.
Б) Често в речта си използваме много чуждици.
В) Говорим на разлишчни езици, но се разбираме прекрасно.
Г) Говорим на един и същ език, но не постигаме разбирателство.
Д) При новия начин на комуникация се използват чужди езици.

7. В кой ред има графична грешка?
А)Ваше Превъзходителство, позволете  да изложа аргументите си!
Б) Уважаема госпожо съдия, моля да приемете документа.
В) Отправих покана до Негово Високопревъзходителство.
Г) Уважаема госпожо Председател на Народното събрание,
Д) Уважаеми господин Ректор,

8. В кой ред НЯМА графична грешка?
А) Наредба за Прием на студенти
Б) Българска Академия на Науките
В) Нов Български Университет,
Г) Българска Национална Телевизия,
Д) Министерство на образованието, младежта и науката

9. В кой ред е допусната правописна грешка?
А) заместник-кмет  ,  зам.-кмет ,   наркоскандал
Б)  интернетстраница,  допингконтрол,   допинг  контрол
В) хиперинфлация ,  юрисконсулт,  съдия - изпълнител
Г)  бизнессделка ,   37-годишен,       трийсет и седем годишен  
Д). здравноосигурителен , съдебномедицински

10. В кой ред е допусната правописна грешка?
А) писател  реалист,среща диалог
Б) майстор строител, експерт-счетоводител
В) заместник председател, нефто-газопровод
Г)  джипи, джипиес,  дивиди          
Д) ДНК фактор, МВР център, УКВ програма

11.  В кое изречение  е допусната граматическа грешка?
А) Защото човекът, който е написал тези редове, е бил истинския патриот.
Б) Там е изворът, откъдето тръгва необяснимият и нелогичният порив към доброто.
В) Сърцето е нашият спасител.
Г) То вижда винаги по-далече от нас и ако по-често се вслушваме в тайствения му шепот, по-рядко ще грешим.
Д) Сърцето е нашият истински дом – оттук тръгваме и тук се завръщаме.

12. В кое от изреченията НЯМА граматична грешка?
А) Госпожо, ходили ли  сте във Виена?
Б) Госпожо, бихте ли ми подала солта?
В) Госпожо, приета сте била, но не сте се записала навреме.
Г) Господине, защо не сте подготвени за изпита?
Д) Госпожице, дошле сте неподготвена и този път.

13. В кое от изреченията има граматична грешка?
А) Русенецът е най-верният й приятел.
Б) Дядо Иван е дълбокият, истинският, драматичният герой.
В) Централният образ в поезията на автора се явява образът на работника.
Г) Той се оказа главният виновник на събитието.
Д) Марингероя на предишния му роман, тук се разгръща по-пълно и убедително.

 14. В кое изречение НЯМА пунктуационна грешка? Попълнете липсващите запетаи. Сравнете с отговорите.
А) Който знае и знае, че не знае, е мъдрец; който го знае и знае, че знае, е умен; който не знае, а знае, че знае, е глупак.
Б) Има два типа хора: тези, които вършат работата и тези, които си приписват заслугите.
В) Важно е човек да вярва в себе си и във възможностите си да се гордее с това, което е и с това, което знае и може.
Г) Колкото и силна да е една жена и тя търси мъж, който да е по-силен от нея, и не за да ограничава свободата й, а за да й даде правото да бъде слаба...(Анджелина Джоли)
Д) Ох днес е много трудно да си жена, защото трябва да мислиш като мъж, трябва да се държиш като дама, трябва да изглеждаш като момиче и трябва да работиш като вол!

15. В кое изречение има пунктуационна грешка? Поправете го.
А) Най-красивите усмивки крият най-тъмните тайни, най-красивите очи са плакали най-много и най-добрите сърца са изпитвали най-много болка.
Б) Човечеството и целият живот по същината си е добро, но има погрешни или вредни чувства, които трябва да се преодоляват.
В) Истинският мъдрец е наясно, че печели  дори когато губи.
Г) Ако накарате истината да замълчи и я погребете дълбоко под земята, тя ще поникне, набрала такава експлозивна сила, че ще помете всичко по пътя си (Емил Зола).
Д) Светът е опасно място за живот не заради хората, които са зли, а заради хората, които не правят нищо по въпроса... (Алберт Айнщайн).

16. В кои изречения има пунктуационни грешки? Поправете ги. Сверете с приложените отговори.
А) Ако искате да дадете истински подарък на някого дайте му време внимание  любящо сърце тъй като по-хубави подаръци няма.
Б) Времето на нашите родители отдавна свърши свърши преди хиляда години сега сме ние  а ето вече идват следващите тези които са ясни и наясно във всичко.
В) След едно поколение селото ще се стопи съвсем  това ще бъдат градски съвременни хора от друг тип  пълни с енергия със сили без спомени и предубеждения предубеждения на живи и мъртви които да тежат върху душите им.
ГСлед литературата да се напише следното трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен месторабота  телефон  E-mail.
Д) Разследващите органи са следовател разследващ полицай полицейски орган, в предвидените от закона случаи служител от Държавна агенция Митници назначен на длъжност  разследващ митнически инспектор служител на Държавна агенция «Митници»  в предвидените от закона случаи.

17. В кой от примерите има пунктуационни грешки? Поправете ги.
А) Който не е малко луд, не е много нормален.
Б) Това, че съм кротка и възпитана, не означава, че ще ви търпя глупостите.
В) Лермонтов пише в Герой на нашето време: Моите анекдоти бяха умни до глупост.
Г) Колкото повече израствам, обръщам по-малко внимание на това какво хората казват.
Д)  Автомобилите са снабдени с неуправлявани или тристепенни катализатори, при които карбураторът е с електронно регулиране, а всички части,съдържащи азбест, напълно са изключени от конструкцията на автомобилите.

Димитрина Игнатова Цонева

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА 

Задача №
Отговори
1
В) железен, желязна, желязно, железни;
2
Д) фалшифицирам,  поправям
3
Г) обилен, изобилен
4
В) упадък
5
В) алгебричен,  алгебрически
6
Г) Говорим на един и същ език, но не постигаме разбирателство.
7
Б) Уважаема госпожо Съдия, моля да приемете документа.
8
А) Наредба за прием на студенти
Б) Българска академия на Науките
В) Нов български университет,
Г) Българска национална телевизия,
Д) Министерство на образованието, младежта и науката
9
Б) интернет  страница
10
В) заместник – председател
11
А) Защото човекът, който е написал тези редове, е бил истинският патриот.
12
А) Госпожо, ходили ли  сте във Виена?
Б) Госпожо, бихте ли ми подали солта?
В) Госпожо, приета сте били, но не сте се записали навреме.
Г) Господине, защо не сте подготвен за изпита?
Д) Госпожице, дошли сте неподготвена и този път.
13
Д) Марингероят на предишния му роман, тук се разгръща по-пълно и убедително.
14
А) Който знае и знае, че не знае, е мъдрец; който го знае и знае, че знае, е умен; който не знае, а знае, че знае, е глупак.
Б) Има два типа хора: тези, които вършат работата, и тези, които си приписват заслугите.
В) Важно е, човек да вярва в себе си и във възможностите си; да се гордее с това, което е, и с това, което знае и може.
Г) Колкото и силна да е една жена, и тя търси мъж, който да е по-силен от нея, и не за да ограничава свободата й, а за да й даде правото да бъде слаба…(Анджелина Джоли)
Д) Ох, днес е много трудно да си жена, защото трябва да мислиш като мъж, трябва да се държиш като дама, трябва да изглеждаш спокоим е и трябва да работиш като вол!

15
Д) Светът е опасно място за живот, не заради хората, които са зли, а заради хората, които не правят нищо по въпроса… (Алберт Айнщайн)

16
А), Б), В), Г), Д) – Във всичките изречения има путктуационни грешки.
А) Ако искате да дадете истински подарък на някого, дайте му време, внимание, любящо сърце, тъй като по-хубави подаръци няма.
Б) Времето на нашите родители отдавна свърши; свърши преди хиляда години- сега сме ние,  а ето вече идват следващите, тези, които са ясни и наясно във всичко.
В) След едно поколение селото ще се стопи съвсем;  това ще бъдат градски, съвременни хора от друг тип: пълни с енерги, със сили, без спомени и предубеждения, предубеждения на живи и мъртви, които да тежат върху душите им.
Г) След литературата да се напише следното: трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.
Д) Разследващите органи са: следовател; разследващ полицай; полицейски орган, в предвидените от закона случаи; служител от Държавна агенция «Митници», назначен на длъжност « разследващ митнически инспектор»; служител на Държавна агенция «Митници»,  в предвидените от закона случаи.
17
В) Лермонтов пише в „Герой на нашето време”: „Моите анекдоти бяха умни до глупост.”
            
Указания за точкуване и оценяване

Попълването на задачите и сравняването с приложените отговори дава възможност всеки сам да прецени своята правописна и пунктуационна грамотност. Оценяването става според броя на правилно изпълнените задачи. Всеки правилно посочен отговор носи по 2 точки (максимум – 34 точки).
Оценъчната скала за тези задачи е следната:

Брой  точки
Оценка
От  0 - 10

Слаб (2)
От 11 - 14

Среден (3)
От 15 - 18

Добър (3,50)
От 19 - 22

Добър ( 4)
От 23 - 25

Мн.добър(4,50)
От 26 - 28

Мн.добър (5)
От 29 - 31

Отличен (5,50)
От 32 - 34

Отличен (6)


Примерите са взети от:
Димитрина Игнатова Цонева "Български език и речева култура", РУ, 2015.

Два автентични български тоста от Димитрина Игнатова ЦоневаНа лекция на професор д-р Димитрина Игнатова Цонева по реторика и по култура на речта пред 290 студенти от хуманитарни факултети бе разгледана наздравицата като тържествено монологично изказване; направена бе съпоставка на българските тостове с тостовете у други народи; коментирано бе най-удобното време за произнасянето им по време на празничната трапеза; дадени бяха и насоки за изграждането на тези кратки емоционални речи. След това на студентите им бе възложена задача да възпроизведат тостове, които са ги впечатлили на различни тържества или да съставят такива. Резултатите не закъсняха.  Затова ви публикуваме две  наздравици с предхождащ текст, който подготвя за финала на тоста. 

                "Вдигам тост по случай юбилейното тържество на многоуважавания наш колега Петров, тържество, отбелязващо извървяния житейски път в продължение на половин век. Петдесет години учителят Петров отъпква своя пътека в необятното житейско поле и воюва за свое място сред обществото.
                Половинвековният печат на времето е отбелязал възраждането на нашия юбиляр, защото той е запазил младостта и вдъхновението, носи порива на дръзновението и заразява с красотата на примера си.
                Изключителни са неговите заслуги в областта на учебно-възпитателната работа. Трайно запомнящи са делата му като преподавател - високо уважаван и авторитетен. Господин Петров  положи основите на един нов вид обучение и възпитание на учениците, като даде пример как в урочната работа и извън нея може да се  внася творческо мислене, дълбоки размисли и полет на фантазията.
                Със своите знания и дългогодишния си опит на психолог, мислител и човек господин Петров преобрази и нас - неговите колеги - в педагози и просветни дейци, вля дълбоката душевност във взаимоотношенията ни и постави в нашето съзнание благородния печат на нравствената красота.
                В своето поприще на вдъхновен научно-просветен деец господин Петров стана учител и на цялата общественост. Под негово ръководство се родиха и израснаха самодейни колективи: разля се песента, възроди се фолклорът, оживя сцената, заговориха лекционните зали.
                Вдигам тост за Вас, учителю наш, за Вашия достойно изминат половин вековен път!
                Вдигам тост за Вас - пламенния педагог, възпитател и общественик!
                Вдигам тост за Вас - сърдечният човек и многоуважавана личност!
                Произнасям тази наздравица с пожеланието още много да са учебните Ви часове, господин Петров, изпълнени с пламенно вдъхновение и творчески ентусиазъм, още дълъг да е Вашият житейски път, а примерът Ви - водещ, будещ почит и преклонение!
                Да вдигнем чаши за господин Петров! Нека виного искри като искрите в неговите очи! И нека здравето и щастието го съпътстват в бъдното, което да го отведе много, много надалеч! Наздраве!"
         В някои от наздравиците звучи хумор и закачки, или пък опити за римуване. 

                               Наздравица в приятелска компания

Да вдигнем чаши в този час,
че сме се събрали тук, приятели, със вас.
Да се забавляваме и веселим,
затуй че заедно сме ний.
Че всеки заделил е някой лев,
за да се почерпим с кеф.
Да споделим, кой какво е преживял,
дали е страдал, или се е смял...
Че живота хубав е нали,
изпълнен е с усмивки и слънчеви дни.
Е... понякога си прави лошички шеги,
но не може хич без тях, уви?!
Щом приятели си имаш ти
всичко винаги ще ти спори.
Сред компанията ни голяма
нека веселба да става!
Да тропнем някое хорце,
да пийнем винце със мезе.
Пък после и до чалгата ще стигнем,
на живота хитричко ще се усмихнем.
А за махмурлука - нека не ни пука.
НАЗДРАВЕ, аз ви казвам тука!

         Интересно е, че на празничната трапеза именно темата за имот, за богатство, което обезпечава прехраната на семейството, не се среща. Докато в песенния фолклор всяка празнична прослава се свързва задължително не само с пожелание за здраве, но и с благословия за опазване на дом и стока. Страхът от всевъзможни беди за семейството създава един психологически комплекс, който намира отреагирване в обредно-поетически уверения и заклевания за преумножаване на материалните блага. При тостовете вместо да се използва чудодейната сила на словото, за да влияе върху съдбата на домакина за неговото забогатяване, избягва се да се говори за имотното му състояние, или пък евфемистично се загатва "все така да бъдеш, даже и по-добре".

автор ДИМИТРИНА ИГНАТОВА ЦОНЕВА 
ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, ДворниНай-доброто от МОЕТО ЗДРАВЕ